menu
lightspeed ecommerce

Bijna helft van webshops in overtreding met garantiewetgeving

De FOD Economie heeft dit jaar al 390 klachten binnengekregen van consumenten over de wettelijke garantie. Vorig jaar waren het 551 klachten, maar dit jaar worden dat er waarschijnlijk nog meer. Ook bleek uit de FOD’s onderzoek onder 204 webshops dat 92 in overtreding waren met de garantiewetgeving.

Dit heeft de Federale Overheidsdienst Economie bekendgemaakt in een persbericht. Deze week startte het Radio 2-programma De Inspecteur een zogenoemde garantieweek. De FOD Economie wilde daarbij helpen en vooral consumenten attent maken op de regels rondom garantie.

De FOD Economie maakte bekend dit jaar al 390 klachten te hebben gekregen van consumenten. Die klachten gaan vooral over het weigeren van de verkoper om de wettelijke garantie toe te passen, over oplossingen die op zich laten wachten, over onenigheid over de aangereikte oplossing en over het aanrekenen van kosten door de verkopen. Volgens Chantal De Pauw van de FOD Economie hebben de meeste klachten betrekking op consumentenelektronica, op nieuwe en tweedehands auto’s en op meubels.

45% onderzochte webwinkels overtreedt regels

Vorig jaar deed de overheidsdienst een groot onderzoek bij 204 webwinkels die elektronica en huishoudelijke apparatuur verkopen. Hieruit kwam naar voren dat 112 webwinkels weliswaar in orde waren, maar dat er 92 online shops waren die in overtreding waren met de garantiewetgeving. Het ging hierbij vooral om het niet respecteren van de wettelijke garantietermijn van twee jaar (20% van de inbreuken), onterechte beperking van de garantie op accessoires (14%), het niet geven van informatie over recht op garantie (14%), het eisen van bijkomende voorwaarden (14%) en het verrekenen van kosten (11%).

Tags

Reacties